Giới thiệu

Tổng quan về Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao

Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao chính thức được thành lập theo Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/06/2008 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao, dựa trên nền tảng là các Ban nghiên cứu của Học viện Quan hệ Quốc tế (1987-2008), và trước đó là Viện Quan hệ Quốc tế (1977-1987).

1

Kết nối

Danh mục

Các Tags nổi bật

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập hệ thống

Lấy lại mật khẩu

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.