Thông báo

Thông báo về thời gian mở cửa hoạt động của Thư viện

Tiếp Thông báo của Ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao ngày 23/2/2022 về việc chuyển sang giảng dạy và học trực tuyến, Thư viện Học viện Ngoại giao xin trân trọng thông báo tới toàn thể các Thày Cô và các bạn Sinh viên, Học viên các khóa:

1

Kết nối

Danh mục

Các Tags nổi bật

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập hệ thống

Lấy lại mật khẩu

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.